آفتابی

بهترین کار اینه که شنبه ها دور و بر خانه ی هنر مندان آفتابی نشم ...

/ 5 نظر / 6 بازدید
فاطی

اگه جای من بودی چی کار میکردی؟

کوقه

بهتره خودت رو باز نشسته کنی !

RahiL

آره به نظر منم آفتابی نشو مهتابی شو! [نیشخند]

فاطی

میشه مهتابی شین و بنویسین؟

مادوتا

آهای دکتر ماهم اومدیم ها یه لینک وده. در مورد این آفتابی هم ما که چیزی نفهمیدیم.[خرخون]