راز تو ...

چیست راز تنهایی سرمدی انسان که هیچ قطعه ای قطعه ی نا کاملش را کامل نخواهد کرد ؟ چیست راز سروده ها و نجواها... راز نگاههای کشدار مخمور ؟ راز لرزه و اشک ؟ چه رازیست در کلمات ، در الفاظ ؟ فریاد سکوت را چه کسی دریافته است؟ که دوستش داریم و تاب نشکستنش را نداریم ... که انباشته کنیم زمان را با حروفی پوشالی که هضم نشده فرو بلعیده می شود و باز کلامی بر کلام دیگر تا بنا کنیم دنیامان را از احجامی مهیب از رویا ها و خاطرات ...

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
RahiL

همه ترس من از اینست که "راز"ی در بین نباشد حقیقتاً. که خودمان "راز"گونه تعبیرش کنیم که خواستنی تر شود و از تر و تازگی نیفتد و کورسوی امیدی باشد برای فردا. که "پوچ"ی را چند پله به تعویق اندازیم...

RahiL

دوو دوو دوو رووو دووو! آپدیت باید گردد! [نیشخند]

وریا

... از "احجامی مهیب" از رویا ها و خاطرات. خیلی نوستالژیک بود. افتادم یاد رحمان پور دانشکده.