تنها

من تو را دوست دارم..

تو دیگری را..

دیگری دیگری را..

و این چنین است که ما تنهاییم..

دکتر شریعتی

/ 2 نظر / 8 بازدید
راحیل

"اگر تنهاترین تنها شوم باز هم خدا هست" از خودِ دکتر!

....

و این چنین است که ما تنهاییم...