ميخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت

می خواری و مستی ره و رسم دگری داشت ...

/ 3 نظر / 6 بازدید
سلام

خيلی خوب بود به ما هم سر بزن

fati

مشکل اينه که ساقی ها رو گرفتن؟:)

قهوه چی

نميدونم چرا اين شعر فقط منو به ياد فريدون فروغی ميندازه !!