براستی ...

براستی چيست حديث تنهايی سرمدی انسان ؟

دنيا نو شده است چاپار جای خود را به نامه داد ، نامه به تلفن ، تلفن به ای ميل ... اورکات آمد ، مسنجر ها آمدند. هرکه را بخواهی اد می کنی ... برايش پيام می فرستی ، عکسش را می بينی . اس ام اس می فرستی .موبايل مردم همه جا همراهشان هست . خلاصه همه هميشه بيخ گوشت هستند ولی .... ولی باز تنهايی

هر شب صدها انجمن برپاست .سينما ها تا نيمه های شب باز هستند . تاتر ، موسيقی، جشن ... می توانی بنشينی ، ببينی و خوش باشی ولی ... ولی باز تنهايی.

عاشق ! ... می بينی ، می دوی ، گريه می کنی ، شاعر می شوی ، تلاش می کنی و در غروبی بالاخره می رسی ... چشم در چشم ... ساعتها خيره می شوی . حرف می زنی .از زمين و زمان . از کودکی ها ... رنجها و خوشی ها . همه را می شنود .صبورانه . اينقدر می گويی تا خسته شوی . می دانی ساليان سال در کنار هم هستيد .ولی باز ... ولی باز تنهايی ( هر آغازی شروع پايانيست )

و براستی چيست حديث تنهايی سرمدی انسان ؟

کاش می شد چشمی داشت برای ديدن همۀ انسانها . گوشی داشت برای شنيدن همه ی انسانها ... و دستی داشت برای نوازش ... ( آيا آرامش يعنی بدانم تو کجايی .. بدانم همگان کجايند ... ؟ )

کاش هميشه در کنار هم بوديم . کاش شروع ، فرزند پايان نبود ...

بهشت ، بهشت جاودانه من ... مارا چه خواهد شد آنگاه که جذب نيمه ی غايب خود شده ايم ... جذب نور ... ( آيا آنک ما را با هم کاری خواهد بود ؟)

آری ... براستی که انسان سخت تنهاست .

/ 9 نظر / 8 بازدید
رها

ميدانی تا وقتی تنها نبودن را تجربه نکردی نمی دانی تنهايی چيست. ولی وقتی آن را تجربه کردی و دوباره تنها شدی. آنوقت تنها بودن را حس می کنی. می دانی درست مثل اعتياد می ماند تا وقتی گرفتارش نشده ای سالمی اما بعدش...

تينوش

کاش هميشه در کنار هم بودیم...کاش شروع فرزند پايان نبود....واقعا کاش اينجوری بود. زيبا بود

کوقه

تینوش خانم از سر زدن هات ممنونم. رها خانم حق با شماست . هیچکس در عالم تنها نبودن را حس نکرده است .

مرتضی

گوهری در دل داريم که با همه آشناست - با همه رفيق است - تنها نيست! با او در آويزيم که بس خوش احوالی دارد اگر به مريخ هم برويم و از آن غافل باشيم باز هم تنها خواهيم بود با تمام پيشرفت ها و تکنولوژيها يا بدون همه آنها!

Fati

قشنگ بوديه جمله قشنگ اوشو داره در همين مورد که پيداش کنم برات مينويسمش . يه جاهای هم تنهائی لازمه

رها

ممنونم. هم به خاطر لطفی که به نوشته ام داشتید و هم به خاطر اینکه انقدر زود رسیدید. یکی دو دقیقه بیشتر نیست که آپ کردم...

-- خط خطی! --

خوندن مطلبت من ياد دوست مکاتبه ای های قديم انداخت. چقدر دوست دارم يه دوست مکاتبه ای داشته باشم! با نامه های واقعی. / سلام

Fati

باز که ۱۰۰۰ سال يه بار آپديت ميکنی؟

هم دانشكده اي قديمي

سلام علي آقا . چرا ديگه آپديت نمي كني . وقتي ميام اينجا ياد روزاي دانشكده ميافتم . نميدونم چرا !