در ملاقات خر مست !

تعطیلی پشت تعطیلی. عید غدیر تلویزیون سیصد و پنجاه و هشت تا "سرود" مختلف پخش کرد که در چهل و سه در صدشان "علی مولا" و در پنجاه و هفت درصدشان"علی جان" بطور هیستریکی پشت سر هم تکرار می شد . گویندگان بیش از هفتصد و پنجاه بار عید را شاد باش می گفتند و در این مدت مدام با خودم فکر میکردم که اگر حضرت علی این روزها در بین ما بود یا الان زندان اوین بود یا در حصر خانگی قرارداشت!

می گویند این روز ها هوا آلوده است . ما که چیزی احساس نمی کنیم  از بس دماغمان از بوی قیر و آسفالت پر شده ولی تصمیم داریم این چند روز برویم خودمان را گم و گور کنیم... اصولا ما دلمان برای گم و گور شدن غنج می رود . یه جای خوب سراغ داریم که الاغ مستی همیشه در همسایگی اش آواز می خواند . ماهی های خوبی هم دارد و سه  چهارتا درخت گردو ، دو سه تا مرغ و یک سگ نجس پدر سگ بنام "جیگر گوشه " ! هم از دیگر دارایی هایش است. 

/ 5 نظر / 13 بازدید
وریا

پس از روی مردم آزاری و به هم ریختن برنامه ریزی های ملت برای آن چند روزشان، عرض شود که در جای باحالی که توصیفش را کردی، جای ما خالی نباشد!

کوقه

نیست وریا جان ... نیست [لبخند]

راحیل

جیگرگوشه را از عوض ما ببوسید به الاغ مست بگویید cheers!

فاطی

بللللللللللللله ما که تعطیل نمیشیم این قر و اطوارا برای دولتیاس[سبز]

سوگند ستاره

تعطیلی واقعاَ برای دولتیهاست جالبه کارمندهای ما باید زنگ بزنی بگی بیاید سر کار تعطیلی به ما ربطی نداره [لبخند]