خودکار بيک

می گويد : سر جدت آپ ديت کن ! ما که حکما جدمان را زيارت ننموديم ولی به نظر نمی آيد که آدم بدی بوده باشد از اين جهت گفتيم بخاطر نکوداشت سر ايشان هم که شده بنويسيم :

*   *   *

داد می زنم : اوهوی اشکبوس جان ! پاشو قلم و دوات مارا چاق کن می خواهيم بنويسيم .

بر می گردد که : برو بابا حوصله داری ... بزار بخوابيم .

می گوييم : حوصله داری يعنی چه پدر آمرزيده ... از آن گذشته شما الان حدود يک سال است که خواب تشريف داری باز هم می گويی که ... 

دم بريده اينگار که منتظر شنيدن اين حرف از من باشد می پرد توی حرفم که :خواب ؟ کدام خواب . اين که خواب نيست که ...

می گوييم : مرد حسابی تو الان يه سال آزگار است که لحاف را کشيدی روی سرت و خر و پف می نمايی ... اگر اين اسمش خواب نيست پس چه می باشد ؟

نگاه عاقل اند سفيهی به ما می اندازد و می گويد : قربان شکل ماهت اين کاری که ما توی اين يک سال کرديم نوعی اعتراض خاموش روشنفکرانه به شرايط حاکم می باشد .

ما را  می گويی نزديک است شاخ بر سرمان سبز شود . اشکبوس و اين حرفها !؟

ما را که هاج و واج می بيند ادامه می دهد که : اصلا می دانی ... از وقتی خاتمی رفته است ما يه جورايی احساس خواب آلودگی می نماييم . دلمان می خواهد راديو و تلويزيون را خواموش کنيم ، يه روزنامه ای هم تا کنيم بگذاريم زير سرمان و تخت بگيريم بخوابيم .

داد می زنم ( طوری که خوابش بپرد  ) : آخه مرد حسابی چرا آسمان و ريسمان به هم می بافی ... داری شوخی شوخی مسايل داخلی اين تزريقاتی صاحب مرده فکسنی را به مسايل مهمه و امورات شاقه مملکتی ربط می دهی . تو که نقشه چيدی نان ما را آجر کنی چرا پای پريزيدنت خاتمی را وسط می کشی ... هنوز کلاممان منعقد نشده که دوباره خر و پف اشکبوس بلند می شود ...

ما هم دست می کنيم پر شالمان و يک عدد خودکار بيک انگليسی اصل در می آوريم و افاضه می نماييم که قلم و دوات نمی دهی به جهنم ... خودمان بهترش را داريم !

/ 6 نظر / 9 بازدید
مینا

چه عجب!!! حالا نری تا چند ماه دیگه. وضع نوشتن با کیبور از خودکار بیک هم بهتره!

Fati

حالا بگو من چی کار کنم تا اين حضرت اشکبوس بيدار شه و ديگه نخوابه!تا هی ما مجبور نشيم بريم واسطه تراشی سراغ اجداد شما:))

طیبه

رسيدن بخير...........تو هميشه اينجوری می نويسی ... قرن به قرن آپديت می کنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مينا

سلام . خوبه آدم هرچند وقت يکبار با جد بزرگوار اختلات کنه بد نيست و لی اين جوريش يه چيز ديگه بود .

طیبه

حالا حتما بايد قسم ت بدن دوباره آپديت کنی آقای اوستا؟

mina

حالا خوبه گفتيم سر جدت ! اينفقدر دير آپديت ميکنی اگه قسمت نداده بودن چيکارميکردی ؟؟؟؟ بهتون لينک دادم . آپديت نميکنی بيا به ما سر بزن !!!!!!!!!!!!!!!!!