گمنام ...

محبوب ترین بندگان خداوند ، پرهیزکاران گمنامند .

رسول اکرم(ص)            

/ 1 نظر / 10 بازدید
راحیل

این گمنامی از اون چیزاییه که خوبی و بدیش قدری محل اعراب و اشکال است! باید دید خواستگاه و انگیزشش دقیقاَ چیه و کجاست!