من تو را مشغول می کردم دلا ...

ما دلمان اینجا گرفته است . تلخ و خراب و سرد . زودمان دیر شد . تمام شدیم انگار . غم دلمان ، سنگینی قلبمان بالا گرفته است. به خودمان که نگاه می کنیم یادمان نمی آید . با سرب آینه هم رنگ شده ایم . غبار روی شعورمان سر برخاستن ندارد. قلبمان زنگار بسته. سوراخ های چشممان انگار دروغ می گویند شب و روز که روزمان شب است و شبمان با روز برابر... که شیرینی مان دل تلخیمان را می زند .

تو که وقار سالیانت کم نشده هنوز. تو که دستان سرد بود . سرد و خیس مانند مرجان . تو که واژه واژه ات سیاه شده در دفتر کهنه ی خاطراتم. تو که یادم آوردی ترسم را و تپش قلبم را - که هنوز می لرزد و می تپد بعد از این همه سال - تو که لبهایت. تو که کنج لبهایت . تو که چشمهایت . تو که نگاهت. تو که نگاهت ...

تو که سردی و خیسی مثل مرجان .تو که گذشته ای و پیری و جوانی هنوز اینجا . در دلم که بوی نا میدهد از خیسی ات . که می چکانیم و می خشکانیم که خشکانده بودیم این همه سال. تو که سایبان چشمانت هنوز دستانت هست که خیسند و سرد مثل مرجان .

ما فراموش شده ایم . موش شده ایم در سوراخ خاطرات خودمان . ما نیستیم دیگر . سیگار شده ایم .دود . سیم شده ایم . نت نت تو را نواختیم با سیم پاره ی گیتارمان. بیت بیت سرودیمت. خواندیمت و خودت نبودی که خوانده شوی انگار که نبودی و نبودی این همه سال. همه جا را گشتم که نبودی .نبودنت را هنوز می گردم . تمام این سالها که نه در خواب و رویا که در ته  کابوسمان .

سیگار شدیم. دود شدیم. مه شدیم . سایه شدیم . خشک شدیم . بخار شدیم . یخ شدیم . مرداب شدیم . سرد سرد .سرداب شدیم . دلمان جای مردگان شدست که هنوز می آزارنمان .دستانمان کبود شده .کرخت و کبود و خیس . بخیسی مرجان.

بانو! ما خرابیم . دلمان شکسته است و تنهاییم و پیر . توکه هنوز سایبان می سازی از دستانت ... 

/ 16 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
علی احمدی

برو کار می کن مگو چیست کار که سرمایه ی جاودانی ست کار سلام و درود بیکران به شما دوست عزیز سپاس از حضور صمیمی تان در ساز عرفان با مقاله ای به احترام کارگران عزیز و به مناسبت روز جهانی کار و کارگر میزبان مقدمتان هستم. باشد که همه و در همه ی زمان ها و مکان ها قدردان این قشر عزیز و زحمتکش باشیم.

عاطفه اسکندری

سلام. با احترام به رها شدن مریم تنها در کرانه آسمان به روزم! من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود ....

نیک یار

سلام غمت و نبینم قناری.... عجب تاثیر گذاشت !!!!!!!! رفتم توحس داش آکل ( اون آخر فیلم ... یادته که )

کوقه

[نیشخند]

فاطی ترابی

قشنگ بود:) اگه حالا میگی پیری ،پیر شی چی میشی؟؟؟؟؟؟؟/

زینب

واقعا زیبا بود....یه حس غریبی داشت...